Zasebnost

Upravljavec osebnih podatkov je: Psarna Coton Calla, Dolenja vas 52, Senožeče, Slovenija.  Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@calla.si.

Upravljalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani.

Zbrane osebne podatke bo upravljalec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Upravljalec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu upravljalec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uporaba osebnih podatkov
Psarna za potrebe poslovanja zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove osebne podatke:
– ime in priimek
– telefonsko številko
– elektronski naslov

Uporablja jih samo za namene povratnega kontakta po poslanem povpraševanju. Kontakt shranimo tudi po nakupu psa, če se kupec s tem strinja.

PRAVICE POSAMEZNIKOV, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Posamezniki, katerih osebne podatke obdelujemo, imate pravico, da lahko od upravljalca zahtevate:

  • dostop do osebnih podatkov,

  • popravek osebnih podatkov,

  • izbris osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov in

  • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Kot posameznik imate tudi pravico do ugovora obdelave in pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravice uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo posredujete preko elektronske pošte na naslov info@calla.si

O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. Ta rok lahko podaljšamo za največ dva dodatna meseca, in sicer v primeru zapletenosti in večjega števila zahtev, o čemer boste obveščeni.

Dostop do svojih osebnih podatkov oziroma seznanitev z obdelavo

Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, vam zagotavljamo dostop do vaših osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namen/-e obdelave; (b) vrste osebnih podatkov; (c) uporabnike, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov je brezplačna, razen kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo. V takem primeru lahko upravljavec: (a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali (b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do popravka

Kot posameznik imate po zakonodaji pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na naših zakonitih interesih, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se ti obdelujejo le z vašo privolitvijo z izjemo njihovega shranjevanja, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu

Če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.